ДЕЙСТВАЙ СЕГА.

НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ЕФЕКТ ОТ ДЕЙНОСТТА СИ

НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ 2014-2020.

КОГАТО ДЕЙСТВАМЕ ЗАЕДНО, НАШИТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ПОСТИЖЕНИЯ ТЕПЪРВА ПРЕДСТОЯТ.

НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ 2014-2020.
ДА ПОСТИГНЕМ ВЪГЛЕРОДНА НЕУТРАЛНОСТ

 

 • Засадени 4.5 милиона дървета досега в сътрудничество с наши партньори като PUR PROJECT.
 • Компенсирахме 100% от своите оперативни въглеродни емисии, като възстановихме горските насаждения в екосистемите, в които се отглежда кафе.
 • Намаляване с 23% на въглеродния отпечатък на чаша Nespresso спрямо 2009.
 • Използване на възобновяеми източници на електроенергия във всички наши дейности в партньорство с RE100.
НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ 2014-2020.

Подпомагаме отглеждането на кафе, с грижа за околната среда, да се внедри по целия свят. Уважаваме, съхраняваме и възстановяваме
естествената среда за поколения напред.

ЗАЩИТА НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И ПРИРОДАТА

 

 • Програмата на Nespresso AAA Sustainable Quality™ подпомага устойчиво отглеждане на кафе на площ от повече от 300,000 хектара.
 • Подкрепихме 50,000 фермери чрез програми за агролесовъдство, с цел възстановяване баланса между гори и плантации.
 • Постигнахме сертификация на 56% от нашето кафе по програмите Fairtrade и Rainforest Alliance.
 • Създадохме своето първо органично кафе. Предстоят още много такива.
НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ 2014-2020.

Иновациите движат устойчивото развитие на цялата ни дейност, така че всичко, което правим, да спомага за обновяването на нашата планета.

РЕДУЦИРАЙ, ИЗПОЛЗВАЙ ПОВТОРНО, РЕЦИКЛИРАЙ

 

 • Инсталирахме над 100 000 точки за рециклиране, като всеки ден добавяме нови.
 • 30% от капсулите ни в световен мащаб се рециклират. С вашата помощ, това е само началото.
 • Стартирахме своята инициатива „Second Life“, за да дадем нов живот на рециклираните капсули и кафе.
 • Представихме първата си капсула, направена от 80% рециклиран алуминий - Master Origins Colombia.
НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ 2014-2020.

Преобразуваме индустрията, за да гарантираме, че производителите на кафе, техните общности и естествената им среда продължават да се развиват и процъфтяват.

СЪЗДАВАМЕ УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ПРЕПИТАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ФЕРМЕРИ.

 

 • Подкрепяме повече от 110 000 фермери, отглеждащи кафе, чрез програмата AAA Sustainable Quality™.
 • Изградихме екип от 400 агронома, които да подпомагат и обучават фермери по целия свят.
 • Осигуряваме допълнителен доход за своите фермери, като плащаме по-високи цени за кафето, което изкупуваме от тях.
 • Предлагаме застраховка на фермерите, за да помогнем за смекчаване на рисковете, като например екстремни
   метеорологични събития.
НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ 2014-2020.

Вярваме, че добрият бизнес помага да направим света по-добро място. Можете да помогнете, като се присъедините към движението, за да превърнете кафето в сила за правене на добро.

РЪКОВОДИМ БИЗНЕСА СИ КЪМ ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ

 

 • Основахме фонда "Устойчиви иновации на Nespresso", за да стимулираме иновации.
 • От 2014 г. насам инвестирахме повече от 470 милиона швейцарски франка в програми за устойчивост.
 • Стимулираме всички членове на нашата организацията да допринасят за осъществяването на нашите цели за устойчивост. 
 • Създадохме устойчив бизнес модел на самия връх на нашата управленска пирамида, който съчетава печалба и високи цели.

ДЕЙСТВИЯТА СА ПО-СИЛНИ ОТ ДУМИТЕ

НОВАТА НИ КАПСУЛА Е ПОЧТИ СЪЩАТА КАТО СТАРАТА.

Представяме Master Origins Colombia, изработена от 80% рециклиран алуминий.

РЕЦИКЛИРАЙ И КАРАЙ УСТОЙЧИВО.

Този велосипед е изработен от рециклирани Nespresso капсули.

МИНИМАЛИЗЪМ

При приготвянето на чаша кафе Nespresso се използват точни количества мляно кафе, вода и енергия, за оптимално използване на ресурсите.

ТАЗИ ПИСАЛКА КАЗВА ВСИЧКО, БЕЗ ДА НАПИШЕ И ДУМА.

Тази писалка е изработена от рециклирани Nespresso капсули.

РЕ-РЕ-РЕ-РЕЦИКЛИРАЙ.

Капсулите Nespresso са рециклируеми. Всички алуминиеви капсули, събрани от Nespresso, се рециклират.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

„ТИ“ може да ни помогнеш по пътя на устойчивото развитие. Благодарим ТИ, че си част от нашето пътешествие.

 

БЛАГОДАРИМ ТИ.

Ангажираме се да направим рециклирането лесно. Благодарим, че си част от нашето пътешествие.

ИСТОРИЯТА ПРОДЪЛЖАВА.

Капсулите Nespresso са изработени от алуминий, който е безкрайно рециклируем.

НОВАТА НИ КАПСУЛА Е ПОЧТИ СЪЩАТА КАТО СТАРАТА.
РЕЦИКЛИРАЙ И КАРАЙ УСТОЙЧИВО.
МИНИМАЛИЗЪМ
ТАЗИ ПИСАЛКА КАЗВА ВСИЧКО, БЕЗ ДА НАПИШЕ И ДУМА.
РЕ-РЕ-РЕ-РЕЦИКЛИРАЙ.
УСТОЙЧИВО РАЗВИ<span>ТИ</span>Е
БЛАГОДАРИМ ТИ.
ИСТОРИЯТА ПРОДЪЛЖАВА.