Уважаеми клиенти, уведомяваме ви, че е възможно забавяне на доставката поради технически проблеми.

%
×
Офертата изтича след...
дни часа минути секунди

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

Чл. 5. Информация, предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 

1. Наименование на Доставчика: „ЕСЕФ1 Кофи” EООД;

2. Седалище и адрес на управление на Доставчика: Република България, гр. София, Столична община – район „Триадица”, ул. „Д-р Христо Стамболски” № 3, етаж 3, e-mail: nespressoclub@sf1coffee.com, интернет страница: www.nespresso.bg;

 

3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр. София, Столична община – район „Триадица”, ул. „Д-р Христо Стамболски” № 3, етаж 3;

 

4. Данни за кореспонденция: Република България, гр. София, Столична община – район „Триадица”, ул. „Д-р Христо Стамболски” № 3, етаж 3, e-mail: nespressoclub@sf1coffee.com, интернет страница: www.nespresso.bg ;

 

5. Вписване в публични регистри:

Доставчикът е вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205701199;

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 205701199;

Подобни статии

18.
Sep.
2023.
Правна информация
01.
Jan.
2022.
Правна информация